Chu kỳ tóc khỏe mạnh

  • 1Trong giai đoạn phát triển (Anagen), sợi tóc hình thành, phát triển và dày lên.
  • 2Tóc ngưng nhận nguồn dinh dưỡng và dần tách ra khỏi nang tóc.
  • 3Tóc bắt đầu rụng trước khi tóc mới hình thành.
  • 4Tóc mới bắt đầu hình thành, bắt đầu chu kỳ phát triển (Anagen) mới.
Chu kỳ tóc khỏe mạnh

(1) Paus R and Cotsarelis G. The biology of hair follicles. Massachusetts Medical Society 341(7):491-497 (1999).