Mất cân bằng chu kỳ tóc

bg-img

CHU KỲ TÓC KHỎE MẠNH

CÂN BẰNG
Ở người có mái tóc khỏe mạnh (chu kỳ tóc cân bằng), lượng tóc đang phát triển luôn nhiều hơn lượng tóc rụng giúp duy trì độ dày vốn có của mái tóc.
bg-img

CHU KỲ TÓC

MẤT CÂN BẰNG
Ở người có mái tóc không khỏe mạnh (chu kỳ tóc mất cân bằng), lượng tóc rụng nhiều hơn mức thông thường trong khi tóc mới chưa kịp phát triển khiến lượng tóc trên đầu giảm dần.
Thông thường, khoảng 100 sợi tóc rụng khỏi da đầu mỗi ngày1. Lượng tóc rụng vượt quá con số 100 là một dấu hiệu của tình trạng rụng tóc lâm sàng!

(1) American Academy of Dermatology. Hair loss. Available at https://www.aad.org/dermatology-a-to-z/diseases-and-treatments/e---h/hair-loss.