NGUYÊN NHÂN PHỔ BIẾN GÂY RỤNG TÓC1,2

hair-loss-imgNAM GIỚI

 • Di truyền
 • Căng thẳng
 • Dinh dưỡng kém
 • Đang dùng thuốc trị liệu
 • Môi trường ô nhiễm
 • Chải tóc quá mạnh

hair-loss-imgNỮ GIỚI

 • Sau khi sinh
 • Rụng tóc theo mùa
 • Dinh dưỡng kém (chế độ ăn uống)
 • Đang dùng thuốc trị liệu
 • Môi trường ô nhiễm
 • Căng thẳng
DẪN ĐẾN:
 
Rụng tóc nhiều, tóc mỏng và thưa dần. Tóc mới phát triển chậm và yếu.

(1) WebMD. Hair Loss - Cause. Available at: http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/hair-loss/tc/hair-loss-cause.

(2) WebMD. Understanding Hair Loss – the Basics. Available at: http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/guide/understanding-hair-loss-basics?page=2

hotline CG 210